ZABIEGI LECZNICZE

W obiekcie posiadamy bogatą bazę zabiegową, gdzie w ofercie znajdują się zabiegi z zakresu hydroterapii, balneoterapii, fizykoterapii, inhalacji w grocie solnej i rehabilitacji ruchowej w basenie. Rodzaje zabiegów:

BALNEOTERAPIA

HYDROTERAPIA

FIZYKOTERAPIA

KINEZYTERAPIA

MASAŻE LECZNICZE

KRENOTERAPIA