Dzieci

Dzieci

Dzieci w wieku do lat 3 nocują bezpłatnie bez świadczeń, jeżeli śpią na łóżku rodziców. Od 4-9 lat 50% rabatu, 10-17 lat 10% rabatu