KIJE NORDIC WALKING

W pobliżu naszego sanatorium można się wybrać na spacer po ścieżce ornitologicznej wzdłuż rzeki Poprad. Ścieżka ta prezentuje awifaunę Doliny Popradu. Trasa ścieżki ma długość 2,5 km i biegnie dokoła Łopaty Polskiej. Głównym celem ścieżki jest edukacja w zakresie rozpoznawania różnych gatunków ptaków po wyglądzie i śpiewie. Ścieżka składa się z 10 przystanków oznakowanych tablicami, na których przedstawione są ptaki, jakie w danym miejscu można zaobserwować.  W czasie spaceru można zapoznać się z 30 gatunkami ptaków zamieszkującymi ten teren. Trasa rozpoczyna się przy naszym sanatorium, gdzie znajduje się mapa z jej przebiegiem. Ptaki jakie można zaobserwować to sójka, bogatka, sosnówka, kopciuszek, jaskółki, kowalik, zimorodek, brodziec piskliwy, krzyżówka, zięba, dzięcioły, szpak, kos, kwiczoł, drozd śpiewak.